Parkování

Dopravní značení

Placené parkování dle nařízení č. 10/2023 o placeném parkování v Olomouci

Oblast vymezená svislými dopravními značkami IZ8a - začátek zóny a IZ8b - konec zóny s příslušným symbolem a dodatkovým textem (dále jen "zóna"). Parkování je zde povoleno s parkovací kartou města Olomouce, parkovacím oprávněním, po úhradě platby formou SMS, v parkovacím automatu nebo přes webovou aplikaci.

Více

Pěší zóny v centru města

Pěší zóna označená dopravní značkou IZ6a – "Pěší zóna" a IZ6b – "Konec pěší zóny"  je oblast určená především pro chodce: ve spodní části dopravního značení je možno vhodným nápisem nebo symbolem upravit dobu a podmínky vjezdu vozidel. Nad rámec všeobecných pravidel provozu na pozemních komunikacích jsou všichni účastnici provozu na pozemních komunikacích povinni dodržovat pravidla ustanovení § 39 zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Více
Ilustrační foto | © Městská policie Olomouc

Zóna s dopravním omezením - ulice Na Vozovce a okolí

Vznikem této zóny má dojít ke zklidnění dopravy, zkvalitnění života obyvatel v této lokalitě a má přispět k větší bezpečnosti chodců a cyklistů.

Více
Zóna s dopravním omezením | © Městská policie Olomouc

Zóna s dopravním omezením - zákaz nočního parkování vozidel nad 2,1 tuny

Tato zóna vznikla v prostoru mezi ulicemi Foerstrova, Hněvotínská, Okružní a třída Míru. 

Více

Zóna s dopravním omezením - noční stání

Pro nákladní automobily, jejichž celková hmotnost přesahuje 3,5 tuny, obytné přívěsy, obytné automobily, autobusy a traktory, platí v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin zákaz stání na komunikacích na území města, který je na příjezdech do města vyznačen příslušnou dopravní značkou IZ8a. Stání těchto vozidel je možné na odstavných plochách a komunikacích k tomu účelu vyhrazených a vyznačených dopravním značením.

Více