Parkování

Zóna s dopravním omezením - noční stání

Pro nákladní automobily, jejichž celková hmotnost přesahuje 3,5 tuny, obytné přívěsy, obytné automobily, autobusy a traktory, platí v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin zákaz stání na komunikacích na území města, který je na příjezdech do města vyznačen příslušnou dopravní značkou IZ8a. Stání těchto vozidel je možné na odstavných plochách a komunikacích k tomu účelu vyhrazených a vyznačených dopravním značením.