Pěší zóny v centru města

Pěší zóna označená dopravní značkou IZ6a – "Pěší zóna" a IZ6b – "Konec pěší zóny"  je oblast určená především pro chodce: ve spodní části dopravního značení je možno vhodným nápisem nebo symbolem upravit dobu a podmínky vjezdu vozidel.
Nad rámec všeobecných pravidel provozu na pozemních komunikacích jsou všichni účastnici provozu na pozemních komunikacích povinni dodržovat pravidla ustanovení § 39 zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Pěší zóny v centru města Olomouce:

Pěší zóna v oblasti Horního náměstí včetně ulic Pekařská, Denisova, Pavelčákova, Ztracená a Ostružnická

Zde je provoz vozidel ve spodní části dopravní značky IZ6a “Pěší zóna” místní úpravou stanoven takto: bez časového omezení mají povolen vjezd: vozidla IZS, MmOl, TSMO, MPO, cyklisté a vozidla taxislužby, přičemž vozidlům svateb je vjezd povolen pouze ul. Pavelčákovou a dále vzhledem k tramvajové přepravě vozidlům DPMO v ul. Pekařské, Denisové. V době od 18:00 hod. do 10:00 hod., mají povolen vjezd vozidla dopravní obsluhy (dopravní obsluhou se rozumí vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost), vozidla zásobující v pěší zóně obchodní síť potravinami navíc v době od 12:00 hod. do 14:00 hod. Dále z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích vyplývá povolení vjezdu do pěší zóny v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné vozidlům s označením O7, taktéž bez časového omezení.

parkovani-opletalova-otoc

Pěší zóna v ulicích: Lafayettova, Dolní náměstí, Kapucínská, Hrnčířská, Purkrabská, Kozí, Panská, Žerotínovo náměstí, Na hradě, Universitní, Blažejské náměstí, Šemberova, Křivá a části ulice Kateřinská

Zde je provoz vozidel ve spodní části dopravní značky IZ6a “Pěší zóna” místní úpravou stanoven takto: bez časového omezení mají povolen vjezd vozidla IZS, MmOl, TSMO, MPO, taxislužby, dopravní obsluhy (dopravní obsluhou se rozumí vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost) a cyklisté.

parkovani-pz03

Pěší zóna v ulici Koželužská

Pěší zóna v ulici Koželužská, je provoz vozidel upraven ve spodní části dopravní značky IZ6a “Pěší zóna” takto: vjezd povolen od 00.00 hod. do 24.00 hod. vozidlům do 3,5 t a cyklistům, v době od 18:00 hod. do 10:00 hod. a v době od 12:00 hod. do 14:00 hod.  vozidlům dopravní obsluhy nad 3,5 t.

parkovani-kozeluzska-otoc

Pěší zóna na ulici: 8.května

Začínající od křižovatky ulic 8.května a Slovenská až po křižovatku ulic 8.května a ulic Opletalova, Zámečnická a Pekařská. Zde je provoz vozidel ve spodní části dopravní značky IZ6a “Pěší zóna” místní úpravou stanoven takto: bez časového omezení mají povolen vjezd vozidla IZS, MmOl, TSMO, MPO, taxislužby, dopravní obsluhy (dopravní obsluhou se rozumí vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost) a cyklisté. V pracovní dny v čase 6:30 – 8:30 a 13:00 – 16:00 hodin mají povolen vjezd vozidla obsluhy MŠ a ZŠ Komenium.

8kvetna-zona-2022

Pěší zóna ve Smetanových sadech

Na každém vstupu, či vjezdu do Smetanových sadů je umístěna svislá dopravní značka „Pěší zóna“, ze které vyplývá, že zde nemohou vjíždět žádná jiná vozidla „MIMO CYKLISTŮ PO VYZNAČENÝCH KORIDORECH A VOZIDEL S POVOLENÍM VÝSTAVIŠTĚ FLORA a.s.“, která je doplněna o dopravní značku E13 „Text“ s textem „POZOR ZMĚNA ORGANIZACE CHODCŮ A CYKLISTŮ V PARKU“. Koridory jsou na vozovce označeny symboly kola, ale také symboly chodce. V takovém místě je potřebné dbát zvýšené opatrnosti vůči ostatním účastníkům účastnících se provozu na pozemních komunikacích, neboť se jedná o smíšené stezky.

parkovani-pz-smetanovy-sady

Parkoviště K + R

Dopravní značka „Parkoviště K+R“ (č. IP 13e) označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy osob. Zkratka K+R vychází z anglického „Kiss and Ride“, tedy polib a jeď.

kar-foto
 
  Stávající pěší zóny se nachází v oblasti zóny placeného parkování. Při parkování musí tedy řidič respektovat podmínky nařízení č. 9/2023, o placeném parkování a ceník za stání silničních motorových vozidel v zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách na území města Olomouce platný od 1. 9. 2023.
 Výjimky z dopravního značení (IZ6a – Pěší zóna) povoluje Magistrát města Olomouce, Odbor správy městských komunikací a MHD, Oddělení dopravních opatření a mobiliáře.