Aktuality

Našli jste opuštěné mládě? Co dál?

Na Městskou policii Olomouc se často obracejí lidé s tím, že našli mládě nějakého zvířete. Jak se v takových případech zachovat? Pokud najdete opuštěné mládě savce či ptáka, které na první pohled nejeví známky zranění nebo nemoci, ponechte jej na místě a nedotýkejte se ho! Přes dobré úmysly byste mláděti naopak velmi uškodili.

U mnoha druhů živočichů je běžné, že rodiče při hledání potravy nechávají mládě i několik hodin o samotě. Mezi takovéto druhy patří například zajíci, srnky, kuny a ježci. Savci se orientují podle čichu. Mládě, které bude cítit člověkem, již matka nepřijme. Odchov takového mláděte v zajetí je nejistý, návrat do přírody problematický. Obecně platí, že je lepší nezasahovat. Mládě, které v tichosti leží, není v nebezpečí. Pokud je splněna jedna z následujících podmínek: krvácí, třese se, má průjem, je-li podchlazené, bylo-li napadeno psem či kočkou, jsou-li v blízkosti mrtví rodiče nebo sourozenci, je-li neopeřené ptačí mládě mimo hnízdo, je-li mládě nekrmivého ptáka (kuře bažanta, koroptve nebo křepelky, kachně, house, mládě labutě) osamocené a nejsou vidět jeho rodiče, mládě naši pomoc potřebuje. V takovém případě volejte záchrannou stanici pro volně žijící živočichy nebo městskou policii, která zajistí ostatní.

Našli jste opuštěné mládě? Co dál?
KONTAKT

ZS Bartošovice na Moravě, tel.: 556 758 675, 723 648 759, 602 540 037
ZS při ČSOP Němčice nad Hanou, tel.: 602 587 638
ZS pro dravce a sovy Stránské, tel.: 554 291 000, 777 256 577