Aktuality

Průkazy pro seniory

V poslední době se na strážníky obrací nejen senioři s dotazem, kde lze získat průkazy seniora, které jsou jinak distribuovány při preventivních a prezentačních akcích. Ve článku níže naleznete bližší informace jak o projektu samotném, tak i o možnosti fyzického získání průkazu nebo jeho stažení v elektronické podobě.

Velký zájem o tzv. „průkaz pro seniory“ zaznamenali strážníci MP Olomouc nejen z řad olomouckých seniorů. Nápad a jeho realizaci velmi ocenili např. i někteří olomoučtí praktičtí lékaři, kteří mají v plánu se svými pacienty průkazy sami vyplnit. Tato aktivita strážníky iniciovala k možnosti průkazy nabídnout i ostatním subjektům ať již z řad olomouckých praktických lékařů či jiných subjektů starajících se o olomoucké seniory. V případě zájmu telefonicky kontaktujte Preventivně informační skupinu MP Olomouc na tel. čísle 585 209 504 nebo elektronicky [email protected].

Původně byly průkazy rozdávány na místech, kterých se v rámci preventivně informačních akcí strážníci zúčastnili. Tyto aktivity vzhledem k velkému zájmu nedostačovaly, proto si je jednotliví zájemci mohou vyzvednout také v centrále MP Olomouc, Kateřinská 23.

„Průkazy“ jsou sice určené především pro seniory, ale nejen pro ně. Námět vzešel z praktické činnosti strážníků. V několika případech se totiž setkali s osobami, které potřebovaly pomoc a strážníci složitou cestou pátrali po jejich příbuzných, aby je vyrozuměli. Za jiných okolností se strážníci jako první setkali s osobami, kterým bylo třeba poskytnout předlékařskou první pomoc. Údaje o nemocech, či užívaných lécích by velmi účinně přispěli k jejímu zkvalitnění.

Průkaz obsahuje základní údaje o osobě, jeho ošetřujícím lékaři, nemocech a užívaných lécích. Jednou z velmi důležitých kolonek je odkaz na kontaktní osobu, kterou je v případě potřeby nutné vyrozumět. Informace uvedené v těchto průkazech v případě potřeby zcela jistě pomohou i pracovníkům složek IZS v jejich každodenní snaze co nejrychleji pomoci postiženým osobám využijí i ostatní složky IZS.

Od věci není ani připomenutí tísňových linek, neboť si je mnozí ve stresu nemusí vybavit.

Příloha: