Aktuality

Zvládání konfliktních situací a první pomoc

Během září proběhl pro zaměstnance olomouckého magistrátu kurz zvládání konfliktních situací a poskytování první pomoci.

První část měli na starosti naši strážníci, kdy cílem bylo seznámit účastníky se základy sebeobrany a připravit je na zvládání možných konfliktních situací.  Výuka proběhla zejména formou modelových situací, kdy instruktor řídil celý průběh a po jejím skončení vyhodnocoval průběh ze samotné taktické stránky. Druhá část kurzu byla zaměřena na poskytování první pomoci. Záštitu a samotnou realizaci měl na starosti Český červený kříž – Oblastní spolek Olomouc. Kurz obsahoval oblasti jako: základní život zachraňující úkony, nejčastější interní stavy a zejména modelové situace s aplikací získaných poznatků. (Čun)