Aktuality

Staň se policistou

Děti z policejního kroužku navštívili služebnu Městské policie Olomouc.

Včera v odpoledních hodinách proběhla pro 14 dětí z kroužku „Staň se policistou“, který je realizován při Domu dětí a mládeže, exkurze a beseda na městské policii. Děti se nejdříve podívaly na pracoviště operačního střediska a Městského kamerového dohlížecího systému. Poté následovala v zasedací místnosti beseda o samotné práci strážníků a činnosti městské policie. Z řad dětí jsme odpovídali na zajímavé dotazy týkající se technického vybavení nebo vozového parku.

Samotný kroužek je určen pro děti ve věku od 10 do 14 let. Cílem kroužku je seznámit děti se základními složkami Policie České republiky, činnostmi policistů a jejich úkoly. Vedoucí kroužku budou skuteční policisté, se kterými děti podniknou exkurze na vybraná pracoviště Policie ČR, kde se seznámí s činnostmi policistů, prohlédnou si jejich vybavení a sami si v modelových a reálných situacích vyzkouší vybrané policejní činnosti. Děti navštíví obvodní oddělení, dopravní inspektorát, integrované operační středisko, pohotovostní a eskortní oddělení, oddělení služební kynologie, oddělení cizinecké policie, oddělení hospodářské a obecné kriminality, oddělení kriminalistické techniky a další. V plánu je také exkurze u Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Městské policie Olomouc nebo Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově. (Čun)