Aktuality

Exkurze na městské policii

Besedu pro klienty denního stacionáře Domino, který je součástí centra sociálních služeb Klíč, uspořádali ve středu 5. února strážníci z preventivně informační skupiny v sídle Městské policie Olomouc.

Samotná návštěva začala prohlídkou operačního střediska a Městského kamerového dohlížecího systému. Poté preventisté dvacítku posluchačů seznámili s náplní práce olomouckých strážníků, s důležitými prvky jejich stejnokroje a výstroje. V rámci besedy byla probrána témata osobní bezpečnosti, bezpečného chování v silničním provozu nebo fungování tísňových linek. Strážníci byli mimo jiné zahrnuti množstvím zvídavých dotazů a celé setkání se neslo v příjemné a přátelské atmosféře. (Čun)