Aktuality

Městská policie Olomouc: Lhůta pro vyřízení přestupků se prodlužuje

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR, který platí od 12. 3. 2020, přijala i Městská policie Olomouc mimořádné opatření. Konkrétně se jedná o projednávání přestupků v sídle městské policii na adrese Olomouc, Kateřinská 23.

Na základě rozhodnutí vedení MP Olomouc byla prodloužena lhůta pro vyřízení předvolání z důvodu podezření ze spáchání přestupků od 13. 3. 2020 na dobu do 30 dnů od ukončení mimořádných opatření vyhlášených Vládou ČR.

Městská policie současně žádá občany, aby v těchto dnech omezili osobní jednání u městské policie na nejnutnější minimum, respektive aby využívali možnost telefonického kontaktu, případně nechali na později vyřízení záležitostí, které snesou odkladu.

Jedná se o opatření k zamezení možného šíření nákazy koronavirem. Městská policie Olomouc se tak připojuje k dalším městským policiím, které rovněž prodlužují lhůty pro vyřizování přestupků..