Aktuality

Povinnost nosit roušku platí pro každého

Při běžném výkonu služby strážníci dohlíží nejen na veřejný pořádek, ale i v souvislosti s nouzovým stavem a zejména nařízením Vlády ČR, které zakazuje osobám pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest, také na jeho dodržování. Můžeme konstatovat, že většina obyvatel k tomuto opatření přistupuje zodpovědně, a to i včetně tzv. osob bez domova. Během dneška jsme zaregistrovali jen několik jedinců, které neměli ochranné pomůcky. A těm, kteří u sebe žádné takové ochranné pomůcky neměli, jsme několik kousků rozdali. Upozorňujeme tímto občany, aby dodržovali nařízení Vlády ČR a předcházeli tak zbytečným problémům. Použitím ochranných pomůcek chráníte sebe i své okolí. (Čun)