Aktuality

Strážníci řeší desítky oznámení

Od 19. března, kdy Vláda ČR rozhodla na mimořádném zasedání, se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Vzhledem k tomu, že za několik dnů platnosti tohoto nařízení jsme přijali a i sami řešili několik desítek případů osob, které tuto povinnost nerespektovaly, museli jsme o víkendu sáhnout už i k represivním opatřením, jelikož samotné domlouvání zřejmě některým lidem nestačí. Konkrétně se jednalo o tři osoby, jejichž jednání spočívalo v tom, že se pohybovaly na veřejnosti bez ochranných prostředků a to i po předchozích upozorněních. Za tento přestupek může správní orgán uložit pokutu až do výše 20 tisíc korun. Použitím ochranných pomůcek chráníte sebe, i své okolí.

V oznámeních se také setkáváme s případy, kdy si lidé stěžují na skupinky osob srocujících se na veřejnosti.  Pohyb v parku, v přírodě, cesty do práce, do obchodu, k rodině atd. jsou sice dovoleny, i při nich však je nařízeno omezit kontakty na nezbytně nutnou míru.

Upozorňujeme občany, aby respektovali nařízení Vlády ČR a předcházeli tak zbytečném problémům. (Čun)