Aktuality

Kurz první pomoci pro strážníky

V rámci zvyšování odborné způsobilosti proběhl ve středu 27. května pro strážníky Městské policie Olomouc kurz první pomoci.

Šestice nově nastoupivších strážníků prošla během včerejšího dne kurzem, jehož realizátorem byl Český červený kříž – Oblastní spolek Olomouc, kdy lektorem je Ing. Roman Váňa se svým kolektivem. Během kurzu byli také všichni účastníci proškoleni v používání AED (automatizovaný externí defibrilátor).

Kurz obsahoval:

  • organizaci systému zdravotnické záchranné služby, záchranný řetězec,
  • kvalifikované tísňové volání,
  • bezpečnost při poskytování první pomoci,
  • základní život zachraňující úkony,
  • využití AED v praxi,
  • nejčastější interní stavy,
  • modelové situace s aplikací získaných poznatků. (Čun)