Aktuality

Defibrilátory do služebních vozidel Městské policie Olomouc

V rámci modernizace technického vybavení byl z dotačního programu Odboru ochrany při Magistrátu města Olomouce a za finanční spoluúčasti Městské policie Olomouc realizován nákup dvou kusů AED (Automatizovaný externí defibrilátor) značky ME PAD.

Tyto defibrilátory doplní přístroj AED Lifepak, který strážníci využívají již od roku 2005, kdy byl pořízen v rámci projektu „Program včasné defibrilace pro obyvatele Olomouckého kraje“. Nové defibrilátory budou umístěny do služebních vozidel MP Olomouc, kdy se bude konkrétně jednat o tzv. výjezdové vozidlo, které je v permanenci 24 hodin a bývá vysíláno k nejzávažnějším oznámením. Druhý defibrilátor bude umístěn do elektromobilu, který používá oddělení dopravní služby. V rámci zvyšování odborné způsobilosti strážníků proběhl v posledních dvou letech také Kurz první pomoci, který byl realizován Českým červeným křížem - oblastní spolek Olomouc, jehož součástí bylo i proškolení pro používání AED. (Čun)