Aktuality

Děti z příměstského tábora zavítaly mezi strážníky

V pátek 17. července navštívily více jak tři desítky děti z příměstského tábora pořádaného Domem dětí a mládeže v Olomouci služebnu Městské policie Olomouc, kde pro ně byla připravena exkurze s doprovodným programem.

Nejprve si děti prohlédly operační středisko a poté lavinou dotazů zahrnuly obsluhu Městského kamerového dohlížecího systému. Poté již následovala v zasedací místnosti beseda na téma „Rozdíl mezi Policií ČR a Městskou policií Olomouc“. Další částí byla ukázka výstroje a výzbroje strážníků a nakonec si děti vyzkoušely svou mušku na laserové střelnici. Celý tábor nese název „Záchranáři“ na němž se děti každý den setkají s jinou složkou integrovaného záchranného systému. (Čun)