Aktuality

Auto není trezor

Během dopoledních hodin se preventisté Městské policie Olomouc a Policie ČR zaměřili při preventivní akci na předcházení majetkové trestné činnost v souvislosti s vloupáním do vozidel.

Akce se tentokrát uskutečnila na parkovacích plochách na ulici Kafkova. Společná hlídka na místě upozorňovala řidiče, aby zbytečně ve vozidlech nenechávali věci, které by mohly být lákadlem pro zloděje.

Preventivní rady:

  • nenechávejte ve vozidle viditelně odložené osobní věci a cennosti (bundy, batohy, kabelky, elektroniku),
  • pokud už ve vozidle máte zabezpečovací zařízení, používejte jej,
  • nenechávejte uvnitř vozu technický průkaz ani náhradní klíče od vozu,
  • před odchodem od vozidla zkontrolujte, zda jste ho řádně uzamkli a zda jsou zavřena všechna okna. (Čun)