Aktuality

Vozidla bez STK

Téměř půl roku platí novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kdy přibyla nově možnost řešit odstavená vozidla bez STK na pozemních komunikacích.

V„Silniční vozidla, která jsou více než 6 měsíců technicky nezpůsobilá k provozu na pozemních komunikacích z důvodu absence pravidelné technické prohlídky („STK“), je zakázáno odstavovat na pozemní komunikaci,“ sdělil k legislativnímu rámci ředitel Městské policie Olomouc Mgr. Pavel Skalický.

Do této doby nebyl legislativní nástroj jak s podobnými vozidly, které byly odstaveny i několik let bez zájmu svých majitelů, účinně bojovat a postarat se o jejich odstranění z komunikací.

„Od začátku platnosti této novinky řešili strážníci olomoucké městské policie 113 takových vozidel. V jedenatřiceti případech se podařilo kontaktovat majitele a ti následně problémová auta z vozovky odstranili nebo nechali nově udělat STK. Setkali jsme se i s případy, kdy majitel vozidla již zemřel a nebyl nikdo, kdo by se o auto postaral. V současné době je v řešení také více než dvacítka vozidel, jejichž majitelé přislíbili v nejbližší době odstranění vozidla z pozemní komunikace. A nakonec je tu zbývající šedesátka vozidel, jejichž majitele se nepodařilo kontaktovat a auta pořád stojí na stejném místě (i přes umístění upozornění na vozidle) a tyto případy byly oznámeny správnímu orgánu k dalšímu řešení,“ uvedl k problematice ředitel olomouckých strážníků.

Při zjištění vozidla, které je odstaveno tak, že porušuje zákon o pozemních komunikacích, strážníci na toto vozidlo umístí upozornění o tom, že jsou v této věci činěny legislativní kroky (tj. oznámení přestupku příslušnému správnímu orgánu, který vyrozumí vlastníka pozemní komunikace, jenž je oprávněn činit úkony směřující k odstranění vraku z pozemní komunikace).

Městská policie není oprávněna takové vozidlo z pozemní komunikace odstranit, k tomu je oprávněn vlastník pozemní komunikace. V samotném správním řízení lze za tento přestupek uložit pokutu až do výše 300 000,- Kč.

Evropská unie vydala nařízení č. 2020/698, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19:

Provádění technických prohlídek, respektive lhůta pro technické prohlídky a platnosti osvědčení o technické způsobilosti vozidla, s datem uplynutí termínu platnosti mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 je prodlouženo o dobu sedmi měsíců.

Více informací o nařízení najdete na odkazu ZDE (Čun)