Aktuality

Buďme k sobě ohleduplní

To, že podzim je již v plném proudu registrujeme chladnějšími rány, častými mlhami, pozdním rozedníváním a brzkým stmíváním. V tuto dobu, více než kdy jindy, platí pravidlo „Vidět a být viděn“.

Někteří účastníci silničního provozu však tuto frázi berou až příliš zodpovědně. V poslední době jsme zaznamenali podněty od chodců, kteří procházejí parky, venčí zde své pejsky, vyjedou si na kolečkových bruslích nebo sem chodí běhat, na cyklisty oslňující je svými světly na jízdních kolech. Během chvilky tak může dojít ke kolizní situaci i s následky na zdraví zúčastněných.

Za snížené viditelnosti je cyklista povinen použít vepředu světlomet s bílým světlem, takto jasně hovoří zákon. Legislativně je tu však neméně důležitá informace pro cyklisty a to ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, konkrétně v příloze číslo 12, kde je uvedeno, že: „…světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu… “. Proto je důležité, aby měl cyklista světlo na jízdním kole opravdu dobře nastavené a nedocházelo tak k oslňování ostatních účastníků silničního provozu. Na trhu s příslušenstvím k jízdním kolům dnes najdeme bohatou nabídku nejrůznějších světel a to od malých blikaček až po světla se světelným tokem o dvou tisících lumenech a to je už opravdu silné světlo, které se hodí svým svitem do míst, kde nepotkáme ani živáčka. Pro městské použití je bohatě dostačující světlo s rozsahem 200 – 500 lumenů, kdy cyklista má adekvátně osvětlenou vozovku nebo stezku, ale zároveň neoslňuje ostatní.  Většina dnešních svítilen na kolo také disponuje několika režimy svícení, kterými se dá regulovat samotná intenzita svícení.

Vždyť i zákon o provozu na pozemních komunikacích, hned na svém začátku jasně říká: “Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích je chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní…“. Tímto apelujeme nejen na cyklisty, ale i ostatní účastníky silničního provozu ke vzájemné toleranci a zejména ohleduplnosti. (Čun)