Aktuality

Zóna s dopravním omezením - zákaz nočního parkování vozidel nad 2,1 tuny

Tato zóna vznikla v prostoru mezi ulicemi Foerstrova, Hněvotínská, Okružní a třída Míru. 

Začátek zóny je označen svislou dopravní značkou IZ 8a – Zóna s dopravním omezením, na které jsou symboly dopravních značek B20a – Nejvyšší dovolená rychlost (je zde stanovena na 30 km/h), B13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez (stanoveno 6 tun, mimo dopravní obsluhu), B29 – zákaz stání (omezeno na 2,1 tuny doplněné symbolem E9 – Druh vozidla (platí pro nákladní vozidla) a je doplněno textem „Po – Ne 19:00 – 6:00 hod).

Dopravní značení je umístěno vždy při nájezdu z výše uvedených ulic Foerstrova, Hněvotínská, Okružní a třída Míru.

Pro řidiče motorových vozidel to znamená, že v celé zóně dopravního omezení je rychlost jízdy vozidel stanovena (omezena) na 30 km/h. Dále zde platí zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 6 tun, což se nevztahuje na dopravní obsluhu. V celé zóně dopravního omezení platí, zákaz stání nákladních vozidel a to od pondělí do neděle v době od 19:00 hod. do 6:00 hod.

Na ulici Junácká přibylo navíc nové vodorovné dopravní značení pro cyklisty. Jedná se vodorovné dopravní značení V20 – Piktogramový koridor pro cyklisty (symbol kola a pod ním jsou dvě šipky udávající směr jízdy). Značka vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů a řidiče motorových vozidel upozorňuje, že na pozemní komunikaci je zvýšený pohyb cyklistů. Řidiči motorových vozidel by se měli chovat vůči cyklistům ohleduplně. Toto řešení se používá v místě, kde nelze zřídit vyhrazený jízdní pruh nebo ochranný jízdní pruh pro cyklisty z důvodu šířkových poměrů pozemní komunikace.

Na ulici Kmochova jsou zřízeny ochranné jízdní pruhy pro cyklisty (nejedná se o vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty). Od vyhrazeného jízdního pruhu se liší tím, že je pouze vyznačen vodorovným dopravním značením. To znamená, že cyklisti by měli užít k jízdě tohoto jízdního pruhu. Pro řidiče ostatních vozidel to znamená, že zde nemohou zastavit a ani stát. Je však možné, pokud se jedná o rozměrnější vozidla (autobus, …) podélně pojíždět pruhem pro cyklisty, při tom však nesmí dojít k omezení nebo ohrožení pohybu cyklistů.

Také zde došlo k úpravě přednosti v jízdě (upraveno přechodným dopravním značením) a řidiči motorových i nemotorových vozidel by měli v této lokalitě věnovat zvýšenou pozornost této změně, protože na křižovatkách, kde není přednost v jízdě upravena dopravním značení, platí přednost vozidla přijíždějícího zprava. (Čun)