Aktuality

Strážníci se zaměřili na kontrolu dodržování rychlosti

Ve středu 17. srpna proběhlo v dopoledních hodinách měření rychlosti strážníky Městské policie Olomouc na ulici Dalimilova v Chomoutově. 

Během této akce nebyl zjištěn žádný řidič, který by v místě překročil nejvyšší povolenou rychlost. Děkujeme všem uvědomělým řidičům, že dodržují pravidla silničního provozu a vytvářejí tak svým chováním lepší prostředí pro ostatní účastníky silničního provozu. Obdobné akce se budou opakovat i v následujícím období. (Čun)