Aktuality

Nalezli jste opuštěné či zraněné zvíře? A co s ním?

Na Městskou policii Olomouc se poměrně často obracejí lidé s tím, že našli mládě nějakého zvířete. Jak se v takových případech chovat?

Pokud najdete zdánlivě opuštěné zdravé mládě savce či ptáka, ponechte ho na místě a nedotýkejte se ho. Přes dobré úmysly byste mláděti naopak velmi uškodili. U mnoha druhů volně žijících živočichů je běžné, že rodiče nechávají své potomky i několik hodin osamotě, když shánějí v okolí potravu. Mezi takovéto druhy patří například zajíci, srnky, kuny nebo ježci. Savci se orientují podle čichu a mládě, které bude cítit člověkem, matka již nepřijme zpět. Odchov takového mláděte v zajetí je velmi náročný a nejistý, jeho návrat do přírody problematický. Obecně je lepší do situace nezasahovat. Mládě, které tiše leží, není v nebezpečí. Ani ptačí mládě vypadlé z hnízda nemusí být vždy v nebezpečné situaci. Mláďata sov a dravců někdy opouštějí hnízdo předčasně např. poštolky a kalousi, rodiče je však krmí, dokud nejsou samostatná. V tomto případě mláděti nejvíc pomůžete, vysadíte-li ho na větev nejbližšího stromu, pokud je v nebezpečí.

Do stanic pro handicapované živočichy se každoročně dostávají desítky mláďat volně žijících druhů zvířat. Mnoho z nich však lidskou pomoc nepotřebovalo. Mládě potřebuje naši pomoc tehdy, je-li zraněné nebo nemocné (krvácí, třese se, má průjem, je apatické a nevšímá si okolí), je-li podchlazené nebo promoklé, bylo-li napadeno psem či kočkou, je-li silně napadeno parazity, jsou- -li v blízkosti mrtví rodiče či sourozenci, je-li neopeřené ptačí mládě mimo hnízdo, je-li mládě nekrmivého ptáka (kuře bažanta, koroptve nebo křepelky, kachně, house, mládě labutě) osamocené a nejsou vidět jeho rodiče. Pokud je jedna z těchto podmínek splněna, mládě potřebuje pomoc, tehdy volejte záchrannou stanici pro volně žijící živočichy. Chovat doma bez povolení zvíře z volné přírody je možno pouze za předpokladu, není-li zvěří, ptákem, zvláště chráněným živočichem, tažným živočichem, nebezpečným zvířetem, opuštěným zvířetem, zvířetem chráněným Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES). Živočichové mysliveckým zákonem zařazení do kategorie zvěř jsou v majetku mysliveckých sdružení, takže všechnu nalezenou zvěř (zdravou i zraněnou) je občan povinen odevzdat místnímu mysliveckému sdružení. Vyplývá to ze zákona č. 449/ 2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zakazuje chovat v zajetí zvláště chráněné živočichy – viz vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.

ZÁCHRANNÁ STANICE PRO VOLNĚ ŽIJÍCÍ ŽIVOČICHY

  • Bartošovice na Moravě, tel. 556 758 675
  • Němčice na Hané, tel. 602 587 638
  • Stránské, tel. 777 256 577