Významné události

Výroční shromáždění pracovníků Městské policie Olomouc

V pátek 28. února 2020 proběhlo již tradiční setkání Městské policie Olomouc ve velkém sále magistrátu města v Hynaisově ulici. Součástí bylo zhodnocení činnosti za uplynulý rok 2019 a zejména ocenění nejlepších zaměstnanců.

Po úvodním zahájení již pokračoval ředitel Městské policie Olomouc Mgr. Pavel Skalický a následně zástupce ředitele Mgr. Tomáš Musil v samotném hodnocení předchozího roku. Zde kromě všeobecného zhodnocení, shrnuli i činnosti pořádkové a dopravní služby, preventivní informační skupiny, kamerového systému a vnitřní služby. Na samotný závěr ředitel městské policie poděkoval všem strážníkům a civilním zaměstnancům za jejich odvedenou práci.

Poté si vzal slovo primátor města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, který poděkoval strážníkům za jejich práci a současně ocenil profesionální přístup strážníků v terénu při řešení problematiky veřejného pořádku.  Současně vyjádřil pracovníkům MPO pro výkon jejich činností plnou důvěru a veškerou podporu z pozice primátora statutárního města Olomouce.  Dále zhodnotil rok 2019 z pohledu participace zejména na bezpečnostních opatřeních, ale i spolupráce při standardním výkonu služby vedoucí Územního odboru Olomouc Policie České republiky plk. Mgr. Jiří Musil, MBA. Jako poslední vyzdvihl práci strážníků Mgr. Petr Hroch, předseda Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost při Radě města Olomouce. Díky své profesi psychologa dokázal při svém vystoupení všem přítomným velmi názorně nastínit důležitost pozitivních vztahů při jednání s občany a vnímání pocitu bezpečí na území města.

Další část již byla věnována samotnému ocenění zaměstnanců Městské policie Olomouc. Z rukou ředitele městské policie a pana primátora převzalo třináct zaměstnanců odznaky věrnosti za trvání pracovního poměru v délkách 10, 15, 20 a 25 let. V kategorii „Zaměstnanec roku 2019“ a „Strážník roku 2019“ bylo oceněno celkem osm zaměstnanců MPO.

Na úplný závěr slavnostní ceremonie byla předána i čestná medaile ředitele Městské policie Olomouc „Za záchranu života“, kterou převzal strážník Martin Schneider za profesionální a pohotový zákrok, při kterém v srpnu loňského roku poskytnutím nepřímé srdeční masáže pomohl k záchraně života třicetileté ženy. Druhou medaili a to „Za zásluhy“ převzal z rukou ředitele městské policie Ing. Miroslav Charouz, krajský koordinátor BESIP, za dlouhodobou spolupráci v oblasti prevence bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. (Čun)