Významné události

Městský kamerový dohlížecí systém

Kamerový systém slouží obyvatelům již třiadvacet let a jeho hlavním záměrem je zvýšení bezpečnosti občanů na exponovaných místech. 

MKDS byl realizován jako jedno z opatření prevence kriminality v rámci "Komplexního programu prevence kriminality na místní úrovni". Kamery jsou instalovány na místech s vysokou mírou zejména pouliční kriminality s cílem přispět ke snížení této kriminality a odradit případné pachatele od protiprávní činnosti. 

V letošním roce se nám podařilo celý systém rozšířit o čtyři kamerové body, a to na tř. Svobody u Terezské brány a Filozofické fakulty UP, dále na křížení ulic Zámečnická a 8. května. Poslední místo, které je nově pod dohledem kamerového systému, se nachází v lokalitě Gorazdova náměstí. Dále také došlo k doplnění, u stávajících dvanácti kamerových bodů, o pohledové kamery. Celý projekt byl realizován v rámci dotačního programu prevence kriminality za finanční podpory statutárního města Olomouce a Ministerstva vnitra ČR. (Čun)

Druh události

Počet událostí zjištěných MKDS za posledních 10 let

Nepovolené plakátování

127

Přivolání zdravotnické pomoci – podnapilost, zranění

525

Přestupky proti majetku

121

Sprejeři – podezření nebo předáno PČR

48

Zadržení pachatelů TČ

73

Pohyb osob v kašnách, na sloupech

290

Nepovolené parkování

2 204

Nesvítící veřejné osvětlení

881

Monitorování v rámci akcí

919

Rvačky, výtržnost, žebrání – zásahy hlídek

695

Znečištění veřejného prostranství

641

Zjištěné poznatky – řešeno MPO, TSMO atd.

697