Významné události

Kyberútok Vám ukáže priority a dobrá spojenectví

Masivní kybernetický útok, který postihl počátkem dubna statutární město Olomouc, ochromil také její příspěvkové organizace, a tedy i Městskou policii Olomouc. Její ředitel, Pavel Skalický, hodnotí první dny od okamžiku, kdy jeho strážníci během okamžiku „přestali existovat“ ve virtuálním světě. Ve zkratce, mimořádná situace takového charakteru a rozsahu Vám ukáže priority a dobrá spojenectví.

„Na úvod musím poděkovat. Poděkovat za obrovskou podporu, nasazení a spolupráci při zvládání této opravdu ojedinělé a mimořádné situace. Mým kolegům, strážníkům, kteří doslova přestali virtuálně existovat a nějak se s tou situací museli vypořádat, být tady pro zajištění plnění základních úkolů, ale také pro město a jeho občany“, začíná své hodnocení Pavel Skalický, ředitel olomouckých strážníků. Masivní kybernetický útok zasáhl v podstatě celý magistrát a jeho příspěvkové organizace 6. dubna 2021, a hned v prvních okamžicích bylo zřejmé, že situace je více než vážná. „Nefungovalo nic. Tím nic je myšleno, že opravdu jsme byli paralyzováni. Jen papír a tužka. Elektronická komunikace, internet, natož funkční agendy či informační systém, nic nefungovalo,“ popisuje Skalický. Přestože se „záchranné práce“ zahájily okamžitě, tím, že vlastně nebylo nic funkční, se v prvních hodinách a dnech opravdu projevily priority a dobrá spojenectví. „Není to žádné protěžování, ale elementární samozřejmost a slušnost. Potvrdilo se nám, že se můžeme spolehnout opravdu na svého  ověřeného a spolehlivého partnera, s kterým nás spojuje spolupráce již patnáct let,“ podotýká Skalický. Městská policie v Olomouci používá ke správě své agendy informační systém MP Manager od společnosti FT Technologies, která má shodou okolností rovněž své sídlo v hanácké metropoli. „Jejich specialisté se okamžitě iniciativně zapojili do řešení naší svízelné situace, provizorně nám zprovoznili internetovou síť a vytvořili nám na svých firemních serverech dočasnou cloudovou verzi našeho systému. Díky jejich pomoci jsme tak mohli po několika dnech začít pracovat v určitém provizorním režimu a po dvou týdnech dokonce instalovat nový server,“ zdůrazňuje olomoucký ředitel. Podle Skalického útok na magistrát nejspíš ukázal i budoucí priority. „Samozřejmě na detailní analýzy bude ještě dostatek času a předpokládám, že k nim městská policie bude rovněž přizvána. Pro nás je nyní hlavním úkolem návrat do standardního režimu. Nicméně je zřejmé, že je nezbytné ještě více dbát na kybernetickou bezpečnost, hledat další nástroje, které mohou tyto útoky v budoucnu eliminovat,“ zamýšlí se Skalický. Jednou z priorit bylo převedení olomouckými strážníky používaného informačního systému a všech jeho modulů, včetně řešení problematiky parkování ve městě, z magistrátního serveru na svůj vlastní – a ten již Městská policie Olomouc má. “Myšlenka pořízení vlastního serveru pro olomouckou městskou policii se zde vznášela již delší dobu, nyní byl tento kyberútok paradoxně impulsem přechodu od slov k činům,“ uzavírá ředitel Městské policie Olomouc Pavel Skalický.

Vyjádření Daniela Bednaříka, předsedy správní rady FT Technologies a.s.

Příběh z „naší“ Olomouce poukázal a stále ukazuje, jak je zranitelná současná lidská společnost závislá na technologiích a jak je kybernetická bezpečnost důležitá. A trend stále častějších a rafinovanějších kyberútoků ukazuje, že jej nesmíme podceňovat. Toto téma má pro nás vždy při jednání s našimi klienty jednu z nejvyšších priorit. A když už taková situace nastane je naší snahou poskytnout maximální součinnost a spolupráci. Pomoc Městské policii Olomouc považujeme za elementární samozřejmost, jakkoliv by šlo namítnout, že jsme firma, která má k tomuto městu samozřejmě bližší vztah. Ale troufnu si říci, že nedílnou součástí našich profesionálních služeb pro naše partnery a klienty opravdu je poskytovat nadstandardní podporu a servis. Denně se o tom může přesvědčit více jak 150 měst a obcí v České republice, v Polsku i na Slovensku. (Čun)