Významné události

Světový den záchrany života

Každý člověk na světě může zachránit život. Motto, jímž se každý rok 16. října připomíná Světový den záchrany života.

V letošním roce se do této akce zapojila i Městská policie Olomouc. Více jak stovka návštěvníků si o den dříve, tj. v pátek 15. října, v budově městské policie vyzkoušela na resuscitační figuríně nepřímou srdeční masáž, dozvěděla se zajímavé informace z oblasti neodkladné první pomoci nebo si prohlédla technické vybavení, kterým disponuje olomoucká městská policie a to v podobě automatizovaných externích defibrilátorů (AED). Samotné defibrilátory MP Olomouc používá od roku 2005, kdy byl pořízen přístroj AED Lifepak v rámci projektu „Program včasné defibrilace pro obyvatele Olomouckého kraje“. Protože jdeme s dobou, tak postupem času bylo potřeba rozšířit počet přístrojů a doplnit již starší model, za jeho novou variantu. Z tohoto důvodu byl v roce 2020 z dotačního programu Odboru ochrany při Magistrátu města Olomouce a za finanční spoluúčasti Městské policie Olomouc realizován nákup dvou kusů AED značky ME PAD. Tyto defibrilátory byly umístěny do služebních vozidel a to do tzv. výjezdového vozidla, které je v permanenci 24 hodin a bývá vysíláno k nejzávažnějším oznámením. Druhý defibrilátor je umístěn v elektromobilu, který používá oddělení dopravní služby. V rámci zvyšování odborné způsobilosti strážníků probíhá, jak v rámci nástupu do pracovního poměru, tak i průběžně Kurz první pomoci, který je realizován Českým červeným křížem - oblastní spolek Olomouc, jehož součástí bylo i proškolení pro používání AED.

Na samotný závěr bychom vše shrnuli výrokem z webu resuscitace.cz: Nebojte se zachránit život! Nikdy nevíte, kdy budete pomoc potřebovat sami. (Čun)