Významné události

Rozšířili a doplnili jsme městský kamerový dohlížecí systém

Kamerový systém slouží obyvatelům města Olomouce již pětadvacet let a jeho hlavním záměrem je zvýšení bezpečnosti občanů na exponovaných místech.

MKDS byl realizován jako jedno z opatření prevence kriminality v rámci "Komplexního programu prevence kriminality na místní úrovni". Kamery jsou instalovány na místech s vysokou mírou zejména pouliční kriminality s cílem přispět ke snížení této kriminality a odradit případné pachatele od protiprávní činnosti.

„V letošním roce se nám podařilo celý systém rozšířit o dva nové kamerové body a to v městské části Nové Sady. Konkrétně se jedná o dvě křižovatky na ulicích Rooseveltova a Schweitzerova, kudy vede nový úsek tramvajové tratě,“ uvedl na úvod ředitel olomouckých strážníků Mgr. Pavel Skalický. 

Dále jsme také doplnili pět stávajících kamerových bodů (Náměstí Hrdinů, Neředín u hřbitova, 8. května – Národní dům, Dolní náměstí – Masné krámy a na ulici Ladova) o pohledové kamery.

„Součástí projektu bylo také pořízení 22 kusů mobilních kamer, které budou použity pro operativní monitorování lokalit se zvýšenými projevy vandalských projevů, sprejerství, znečišťování veřejného prostranství či zakládání nepovolených skládek,“ doplnil Mgr. Skalický.

Celý projekt byl realizován v rámci dotačního programu prevence kriminality za finanční podpory statutárního města Olomouce a Ministerstva vnitra ČR, kdy celkové náklady na projekt byly ve výši 1 509 000,- Kč.