Významné události

Olomoučtí strážníci mají nové operační středisko

Moderní, jak z pohledu technického či technologického vybavení, a dále splňující nejpřísnější měřítka v podobě uživatelského komfortu. Takto můžeme označit nově zrekonstruované operační středisko Městské policie Olomouc, které v pátek 16. prosince slavnostně otevřel primátor statutárního města Olomouce Miroslav Žbánek a ředitel městské policie Pavel Skalický.

Během rekonstrukce trvající tři měsíce byla provedena celá řada změn, jak technologických, tak stavebních, a to nejen na samotném pracovišti operačního střediska, ale i zbrojního skladu a dalších přilehlých technických místností. V této době jsme se museli vypořádat s provizorními podmínkami, které však neměly na samotný výkon služby zásadní vliv a dovolíme si tvrdit, že občané tuto provizorní změnu nijak nepocítili, když se na nás obraceli s nejrůznějšími podněty.

„Operační středisko je pomyslným srdcem městské policie a má na starosti koordinaci, komunikaci s hlídkami a organizaci všech zásahů. Jen pro ilustraci uvádíme, že za poslední čtyři roky bylo na operačním středisku přijato více než 56 tisíc oznámení, aby občané měli představu o vytíženosti tohoto pracoviště,“ uvedl ředitel olomouckých strážníků Skalický.

V rámci změny ergonomie pracovního prostředí došlo i k reorganizaci zasedacího pořádku. Nově vedle sebe bude sedět strážník mající na starosti tísňovou linku a strážník ze spisové služby, kteří se mohou paralelně doplňovat, např. při vytíženosti tísňové linky, a operativně koordinovat činnost hlídek při výkonu služby.

Samotné operační středisko však není jen o obsluze tísňové linky. „Dominantou celého pracoviště je nová video stěna se záběry z městského kamerového dohlížecího systému. Tu tvoří osm obrazovek o velikosti 55“ s úzkým rámem a opticky tak vše vypadá jako jedno zobrazovací zařízení. Tímto se zvyšuje samotný komfort ovládání, zpřehledňují se výstupy z kamerového systému a vše povede k zefektivnění práce obsluhy,“ doplnil ředitel Skalický.

„Kamerový dohlížecí systém není jen o kontrole špatně zaparkovaných vozidel, jak si mnoho občanů myslí. Hlavním úkolem je dohled nad veřejným pořádkem. Za posledních deset let pomohl systém odhalit přes sedm tisíc poznatků. Ať už šlo například o přestupky proti majetku, zjištěné trestné činy, včetně dohledání jejich pachatelů, nedovolený pohyb lidí po kulturních památkách, znečištění veřejného prostranství nebo porušování městských vyhlášek,“ popsal význam kamerové systému primátor Miroslav Žbánek.

Při samotné rekonstrukci také došlo, v rámci projektu prevence kriminality, k rozšíření kamerového systému o dva nové kamerové body na křižovatkách ulici Schweitzerova a Rooseveltova, doplnění stávajících pěti lokalit o pohledové kamery a také bylo pořízeno 22 kusů mobilních kamer.

Rozsáhlá rekonstrukce včetně stavebních úprav, dodávky nových technologií (multifunkční pracoviště, zobrazovací stěna, technické a systémové vybavení) v celkové hodnotě cca 7,3 milionů korun byla financována z rozpočtu statutárního města Olomouce a Městské policie Olomouc.