Významné události

Výroční shromáždění pracovníků Městské policie Olomouc

V pátek 10. března 2023 proběhlo, po dvouleté pauze způsobené koronovirem, již tradiční setkání Městské policie Olomouc ve velkém sále magistrátu města v Hynaisově ulici. Součástí bylo zhodnocení činnosti za uplynulý rok 2022 a zejména ocenění nejlepších zaměstnanců.

Po úvodním zahájení již pokračoval ředitel Městské policie Olomouc Mgr. Pavel Skalický v samotném hodnocení předchozího roku. Zde kromě všeobecného zhodnocení, shrnul i činnosti pořádkové a dopravní služby, preventivní informační skupiny, kamerového systému a vnitřní služby. Na samotný závěr ředitel poděkoval všem strážníkům a civilním zaměstnancům za jejich odvedenou práci.

Poté si vzal slovo ředitel Územního odboru Olomouc Policie České republiky plk. Mgr. Jiří Musil, MBA., který zhodnotil rok 2022 z pohledu participace zejména na bezpečnostních opatřeních, ale i spolupráce při standardním výkonu služby a dále vyzdvihl důležitost Městského kamerového dohlížecího systému, jakožto významného prvku při odhalovaní trestné činnosti. Dále pokračoval v řečnickém bloku Petr Macek, předseda Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost při Radě města Olomouce. Ten ocenil profesionalitu městské policie jako celku a dále také kvitoval spolupráci mezi ostatními složkami IZS. Jako poslední si vzal slovo primátor města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, který poděkoval strážníkům za jejich práci a současně ocenil jejich profesionální přístup při řešení problematiky veřejného pořádku. Současně vyjádřil pracovníkům MPO pro výkon jejich činností plnou důvěru a veškerou podporu z pozice primátora statutárního města Olomouce.  

Další část již byla věnována samotnému ocenění zaměstnanců Městské policie Olomouc. Z rukou ředitele městské policie a pana primátora převzalo dvaadvacet zaměstnanců odznaky věrnosti za trvání pracovního poměru v délkách 10, 15, 20, 25 a 30 let. V kategorii „Zaměstnanec roku 2022“ a „Strážník roku 2022“ bylo oceněno celkem devět zaměstnanců MPO.