Významné události

Školení první pomoci pro hasiče a ostrahu

AED neboli automatizovaný externí defibrilátor. Přístroj určený k laické resuscitaci, který postiženému člověku podá elektrický výboj a tím mu může zachránit život. 

Právě dostupnost tohoto přístroje v budovách olomouckého magistrátu a u jednotek SDH spadajících pod statutární město Olomouc byla důvodem proškolení pracovníků ostrahy a dobrovolných hasičů v jeho používání. Pro samotné účastníky byl připraven, pod záštitou našeho kolegy, který je mimo jiné i členem České resuscitační rady, několikahodinový blok čítající nejprve teoretickou část a následně praktickou část. Ta byla zaměřena na samotné použití přístroje v praxi. Desítky účastníků z řad ostrahy a z osmi jednotek dobrovolných hasičů si vyzkoušely kompletní resuscitační postupy, včetně použití ambuvaku, kterým se dá nahradit vlastní dechová činnost nedýchajícího pacienta. Všichni účastníci kvitovali samotnou úroveň školení, včetně získaných, jak teoretických tak praktických informací a postupů při zvládání situací vyžadujících použití AED.