Významné události

Rozšířili a doplnili jsme městský kamerový dohlížecí systém

Kamerový systém slouží obyvatelům města Olomouce již od roku 1997 a jeho hlavním záměrem je zvýšení bezpečnosti občanů na exponovaných místech.

MKDS byl realizován jako jedno z opatření prevence kriminality v rámci „Komplexního programu prevence kriminality na místní úrovni". Kamery jsou instalovány na místech s vysokou mírou zejména pouliční kriminality s cílem přispět ke snížení této kriminality a odradit případné pachatele od protiprávní činnosti.

„V letošním roce se nám podařilo celý systém rozšířit o čtyři nové kamerové body a to na ulici Hynaisova a u kruhového objezdu na ulici Dobrovského. Dále v křižovatce ulice Vejdovského a třídy Kosmonautů a posledním novým kamerovým bodem je křižovatka u Panoramy,“ uvedl ředitel olomouckých strážníků Mgr. Pavel Skalický. 

Dále jsme také doplnili tři stávající kamerové body (ulice 8. května – Národní dům, křižovatka na ulici Pražská a na tzv. Hodolanské křižovatce) o pohledové kamery.

Celý projekt byl realizován v rámci dotačního programu prevence kriminality za finanční podpory statutárního města Olomouce a Ministerstva vnitra ČR, kdy celkové náklady na projekt byly ve výši 1 573 000,- Kč.

V současné době kamerový systém MPO disponuje celkem 37 stacionárními rotačními kamerami, které doplňuje 95 pohledových kamer, 2 ks panoramatických kamer směrovaných na Sloup Nejsvětější Trojice, 10 ks bezpečnostních kamer v pěti podchodech pro chodce. Dalších 14 provozovaných mobilních kamer je trvale umístěno v lokalitách s omezením infrastruktury optických sítí. Pro operativní použití slouží 38 ks mobilních kamer. Jedná se o případy potřeby monitorování lokalit černých skládek, ochrany dětských hřišť, herních prvků a objektů v majetku města se zvýšeným rizikem vandalských projevů a zajištění preventivního dohledu nad oblastí občanského soužití. Cílem je posílit pocit bezpečí občanů v monitorovaných lokalitách včetně snížení nápadu protiprávních jednání.