Pořádková jednotka

Pořádková jednotka Městské policie

Účinné zabezpečení veřejného pořádku v některých konkrétních situacích vyžaduje speciální vyškolení či vycvičení nad rámec běžného výcviku strážníka. Tímto výcvikem prochází strážníci zařazení do Pořádkové jednotky MPO, která vznikla v roce 2001 jako důsledek množících se zákroků vyžadujících tento speciální typ výcviku.

Vlastní příprava této jednotky je realizována nad rámec běžné přípravy a je zaměřena především na zvyšování fyzické kondice, zdokonalování prvků sebeobrany, taktiku jednotlivých zákroků a střeleckou přípravu. V rámci velmi dobré spolupráce s Policií ČR se Pořádková jednotka MPO účastní speciálních výcviků s obdobnou jednotkou Policie ČR.