Tiskové zprávy

Parkování v křižovatce

V poslední době se množí případy, kdy řidiči svá vozidla nechávají odstavená v křižovatce. O tom, že někteří řidiči si se zaparkováním svého auta opravdu nelámou hlavu, svědčí i oznámení z minulého čtvrtka.

Hlídka byla na základě telefonického oznámení vyslána do ulice Praskova, kde v křižovatce stála vozidla továrních značek Škoda a Kia. Nejen, že tato vozidla vytvářejí nebezpečné situace pro chodce, kdy blokují průchod, ale zejména dochází k omezení výhledu pro maminky s kočárky, skupinky školáků nebo osoby na invalidních vozících. Během chvilky tak může dojít ke kolizní situaci, i s tragickými následky.

Z pohledu legislativy zde také dochází k porušení zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde je v paragrafu 27 výslovně uvedeno, že řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před hranicí křižovatky a 5 metrů za ní. Na místě strážník může za takový přestupek uložit pokutu až do výše dvou tisíc korun.

Městská policie Olomouc tímto nabádá řidiče, buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu a respektujte pravidla silničního provozu. (Čun)