Tiskové zprávy

Výběrové řízení – obsluha Městského kamerového dohlížecího systému

Statutární město Olomouc – Městská policie Olomouc

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitel Městské policie Olomouc

vyhlašuje dne 8. dubna 2019 výběrové řízení 

na pozici:            obsluha městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)

druh práce:         civilní zaměstnanec – MKDS  statutárního města Olomouce

místo výkonu:     Městská policie Olomouc, Kateřinská 23, Olomouc

platová třída:      5. (dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb.), příplatky za směnnost, dny  

                            pracovního klidu a noční práci. Po zapracování možnost přiznání osobního

                            příplatku.

pracovní poměr:  na dobu určitou s možností prodloužení pracovní smlouvy    

pracovní úvazek: 0,73 – zkrácený úvazek   

pracovní režim:   nepřetržitý  - 3-směnný provoz

       1. Zákonné předpoklady:

 • státní občanství ČR;  u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost.

       2. Náplň práce:

 • obsluha městského kamerového dohlížecího systému,
 • vizuální kontrola obrazu (zraková zátěž stupeň č.3),
 • manuální dálkové ovládání jednotlivých kamer,
 • práce s obrazovým záznamem,
 • spolupráce s operačním střediskem

       3. Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • střední vzdělání s výučním listem,
 • znalost práce na PC,
 • dobré komunikační schopnosti – nutné pro spolupráci s pracovníkem operačního střediska,
 • odolnost proti stresu,
 • svědomitost, vstřícnost, samostatnost,
 • ochota učit se novým postupům.

       4. Vhodné pro osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) a osoby s invalidním důchodem stupně (OZP).

       Nevhodné pro osoby se sluchovým postižením.

       5. Nástup v průběhu měsíce května nebo dle dohody, doba zapracování cca 1 měsíc.

       6. Přihláška do výběrového řízení

       Přihlášku * s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 6. května 2019 na adresu:

       Statutární město Olomouc – Městská policie, Kateřinská 23, 779 11 Olomouc,

       telefon: 585 209 500, nebo elektronicky na e-mailovou adresu: prijem.podani@mp-olomouc.cz .

       Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.

       Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

       7. Náležitosti přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

       8. K přihlášce je nutno přiložit:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

       9. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

 

                                                                                                                                                                                    Mgr. Pavel Skalický

                                                                                                                                                                                              ředitel

                                                                                                                                                                               Městské policie Olomouc

datum vyvěšení:   8. 4. 2019

datum sejmutí:     6. 5. 2019

* výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: http://edeska.olomouc.eu (kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance statutárního města Olomouce; Vyhledat) nebo na stránkách Městské policie Olomouc www.mp-olomouc.cz