Tiskové zprávy

Problematika přechodů pro chodce

V poslední době se čím dál častěji obracejí na Městskou policii Olomouc zástupci školských zařízení, komisí městských částí nebo i samotní občané se společným požadavkem, aby strážníci byli přítomni  u více přechodů a dohlíželi zde na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

V personálních možnostech MP však není možné, abychom pokryli naší přítomností všechny frekventovanější přechody pro chodce a dohlíželi zde na BESIP.

Za podstatné považujeme průběžné posilování právního vědomí nejen u dospělých účastníků silničního provozu, ale zejména u početné skupiny školou povinných dětí jak v rámci výchovy v rodinách, tak i v rámci školní výuky kromě možností uvedených v současné legislativě.

Se žádostí o sdělení výčtu možností řešení této oblasti jsme se proto obrátili na osobu nejpovolanější, co se týče znalostí dopravní problematiky, a to krajského koordinátora pro BESIP Ing. Miroslava Charouze, aby k tomuto tématu nastínil i svůj pohled. (Čun)