Tiskové zprávy

Inovace prevence kriminality ve městech Olomouckého kraje založená na mapování míst strachu

Olomoucký kraj se v roce 2018 stal externím aplikačním garantem projektu, který realizuje katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt je realizován v období 2019 – 2021 v rámci programu Éta Technologické agentury ČR na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu.

Smyslem projektu je zmapovat místa strachu, která zaznamenají samotní občané žijící v daných lokalitách. Tato data budou posléze transformována do interaktivní mapy znázorňující místa strachu.

Realizátoři aktuálně zpracovali webové dotazníkové šetření, které najdete na tomto odkazu https://www.pocitovemapy.cz/kriminalita-okr-olomouc-2019 a můžete se tak zapojit i vy. (Čun)