Tiskové zprávy

Odchyt nutrie

Ve čtvrtek 22.7.2020 kolem 06:20 hodin se na Operační středisko Městské policie Olomouc telefonicky obrátil s žádostí  o pomoc muž, který uvedl, že mu do prostoru autodílny vniklo větší zvíře, které je ve stresu a nehodlá dílnu opustit. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o nutrii, kterou následně odchytili a bez újmy na zdraví vypustili zpět do volné přírody. (Mar)