Tiskové zprávy

A zase ty stříkačky

Téměř každý den v tomto měsíci jsme vyjížděli na oznámení ohledně nalezených injekčních stříkaček na území města Olomouce. Ke včerejšímu dni jsme evidovali celkem 28 oznámení, kdy bylo následně odebráno a předáno k odborné likvidaci 44 kusů injekčních stříkaček a jehel. Nejvíce stříkaček se nacházelo v ulicích Za Poštou a U Místní dráhy a to dohromady 11. Pohled do statistik za posledních 6 let ukazuje, že letošní březen byl nadprůměrný. Průměrně totiž v posledních letech strážníci v měsíci březnu odebrali cca 36 kusů infekčního materiálu. (Čun)