Tiskové zprávy

Kolo na chodník nepatří

Základní pravidla jak a kde se pohybovat na jízdním kole se učíme již do nejútlejšího dětství. Potvrzením daných vědomostí je pro nás pak úspěšné absolvování zkoušek Mladého cyklisty ve čtvrté třídě. Od té doby jakoby se některým jedincům tyto nabyté znalosti s postupem času pomalu, ale jistě vytrácely.

A právě jedním z takových neduhů je jízda cyklistů po chodníku. Zde říkáme rezolutní NE. Cyklista na chodník opravdu nepatří. Cyklisté a také v poslední době jezdci na koloběžkách (jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka) a zejména těch elektrických, svou bezohlednou jízdou na chodníku ohrožují chodce, maminky s kočárky a další, kteří mohou legálně pro svůj pohyb využívat chodník.

Jedinou výjimkou je dítě mladší 10 let, které může jet na chodníku na kole.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích v paragrafu 57 jasně stanovuje, kde se může cyklista pohybovat:

  • je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít,
  • na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky,
  • je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty je povinen ji cyklista využít.

Za nerespektování výše uvedeného může strážník na místě uložit pokutu až do výše 2 000,- Kč.

Strážníci Městské policie Olomouc se při výkonu služby zaměřují i na tyto přestupky o čemž svědčí následující statistika. (Čun)

Rok

Zjištěno přestupků

Řešeno domluvou

Uložena pokuta

2021

171

164

7

2020

285

276

9