Tiskové zprávy

Únik se opilému cyklistovi nezdařil

Pozornost hlídky městské policie upoutal muž jedoucí na jízdním kole dne 19.7.2021 kolem 23:15 hodin po třídě Míru v Olomouci. Kolo nebylo řádně osvětleno a styl jízdy cyklisty napovídal o jeho možném ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Při snaze strážníků cyklistu zastavit, se tento pokusil z místa ujet, kdy dále porušoval pravidla provozu na pozemních komunikacích a ohrožoval bezpečnost silničního provozu (např. jízdou v protisměru). Strážníkům se nakonec podařilo cyklistu zadržet v ulici Pod Lipami. Vzhledem k tomu, že nebyl schopen ani po nezbytné součinnosti prokázat svou totožnost, byl předveden na obvodní oddělení Policie ČR, kde byla jeho totožnost ověřena. Jednalo se o 26-letého muže z Olomouce. Provedenou orientační dechovou zkouškou na alkohol v dechu u něj byl zjištěn výsledek 2,06 ‰. Věc strážníci oznámili pro důvodné podezření ze spáchání několika přestupků příslušnému správnímu orgánu. (Mar)