Tiskové zprávy

Památku si spletli s prolézačkou

Pověrčivost je sice pěkná věc, ale mladé dvojici studentů, kteří měli dnes ráno, co dočinění s olomouckými strážníky se v konečném důsledku může pěkně prodražit. Dvojice byla dvacet minut po půlnoci spatřena na kamerovém systému, jak na Dolním náměstí v prostorách Mariánského sloupu prolézá oválným otvorem v jeho spodní části. Už z tohoto pohledu nám bylo jasné, že to budou nejspíš vysokoškolští studenti, jelikož se má jednat o tradici vedoucí k úspěchu ve zkouškovém období. Studenti byli na místě hlídkou kontaktováni a následně proběhla kontrola památky (bez známek poškození). Přesto byla dvojka srozuměna s tím, že zde došlo k podezření ze spáchání přestupku dle zákona o státní památkové péči a celá věc bude oznámena příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení. Apelujeme tímto na občany a hlavně studenty, aby se k těmto památkám z doby minulé chovali způsobem odpovídajícím jejich stáří a zejména nevyčíslitelné kulturně-historické hodnotě a předešli tak zbytečným situacím končícím přestupkovým nebo v horším případě i trestním řízením. Od začátku letošního roku jsme těchto případů řešili 9 a v loňském roce na tři desítky. (Čun)