Tiskové zprávy

Rozšířili a doplnili jsme Městský kamerový dohlížecí systém

Kamerový systém slouží obyvatelům města Olomouce již čtyřiadvacet let a jeho hlavním záměrem je zvýšení bezpečnosti občanů na exponovaných místech.

MKDS byl realizován jako jedno z opatření prevence kriminality v rámci "Komplexního programu prevence kriminality na místní úrovni". Kamery jsou instalovány na místech s vysokou mírou zejména pouliční kriminality s cílem přispět ke snížení této kriminality a odradit případné pachatele od protiprávní činnosti.

V letošním roce se nám podařilo celý systém rozšířit o čtyři nové kamerové body a to na Masarykově třídě u Moravy a Bystřičky. Tímto vznikla lokace od Hlavního nádraží na ulici Jeremenkova, přes Masarykovu třídu a Žižkovo náměstí až ke křižovatce ulic Husova a Komenského v celkové vzdálenosti více než jednoho kilometru, která je pokryta kamerovým systémem. Tato lokalita je stěžejní pro monitoring bezpečnostních opatření, zejména sportovních utkání rizikového charakteru, kdy právě přes uvedené ulice jsou fanoušci doprovázeni na stadiony týmů nejvyšší fotbalové a hokejové ligy.

Další kamerové body pak vznikly na tzv. Hodolanské křižovatce a křižovatce na ulici Pražská, které jsou páteřními rozcestníky při vjezdech a výjezdech z města. Došlo také k doplnění, u stávajících osmi kamerových bodů, o pohledové kamery.

Celý projekt byl realizován v rámci dotačního programu prevence kriminality za finanční podpory statutárního města Olomouce a Ministerstva vnitra ČR, kdy celkové náklady na projekt byly ve výši 1 549 000,- Kč. (Čun)