Tiskové zprávy

Ukliďme Česko

V sobotu po obědě byla hlídka městské police vyslána na nábřeží Přemyslovců, kde mělo podle oznamovatele dojít k založení černé skládky. Všímavost samozřejmě oceňujeme, ovšem v tomto případě sem věci nanosili účastníci dobrovolnické akce Ukliďme Česko. Samotná hromada byla pouze nachystána na následný odvoz, a proto se vše obešlo bez dalšího řešení.