Tiskové zprávy

Akademický rok je v plném proudu

A opět se nám tu začíná rozmáhat jeden nešvar, který mají na svědomí studenti. Konkrétně máme na mysli prolézání oválným otvorem ve spodní části Mariánského sloupu na Dolním náměstí. Uvedené má studentům přinést štěstí, aby uspěli ve zkouškovém období. Poslední případ se odehrál včera po půl dvanácté večer, kdy byla na kamerovém systému spatřena trojice mladíků, jak leze po této historické památce. Dotyční na místě uvedli, že neví a ani si neuvědomili své možné protiprávní jednání. Celý případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení. Opět apelujeme na veřejnost, aby se k památkám chovala způsobem tomu odpovídajícím a nedošlo tak ke zbytečným škodám způsobeným neuvážlivým jednáním. Od roku 2020 evidujeme téměř 80 přestupků dle zákona o státní památkové péči.