Tiskové zprávy

Senior bubnováním rušil spící sousedy

Přesně o včerejší půlnoci byli strážníci vysláni do jedné z ulic v městské části Holice, kde mělo docházet k rušení nočního klidu a to hlasitou hudbou. Hlídka na místě kontaktovala obyvatele domu, ze kterého se měla hudba ozývat. K našemu překvapení otevřel senior a ten strážníkům řekl, že v domě cvičil hru na bubny. Po vysvětlení celé situace bylo na místě vše vyřešeno domluvou a dotyčnému bylo doporučeno, aby si na trénink s touto hudební aparaturou vybral vhodnější dobu. Následně strážníci z místa odjeli a okolí mohlo nerušeně pokračovat v klidném spánku.