Tiskové zprávy

Silniční kontrola skončila příjezdem Policie ČR

Včera odpoledne spatřila hlídka, při kontrolní činnosti na třídě Svobody, vozidlo, které vyjíždí z ulice Riegrova. V řidiči poznali strážníci muže, který není držitelem řidičského oprávnění (jelikož ho v minulosti řešili pro dopravní přestupky). Z tohoto důvodu se hlídka za vozidlem vydala a snažila se jej zastavit za použití výstražného světelného a zvukového zařízení. Dotyčný na nic nereagoval a zastavil až na náměstí Národních hrdinů na světelné křižovatce, kde zrovna naskočila na semaforech červená. Jedna členka hlídky vystoupila a stoupla si před vozidlo a druhá přistoupila ke straně řidiče. Ten nereagoval na výzvu k prokázání totožnosti a hlídku začal osočovat, že nemá žádné pravomoci a na co si hrajeme. Řidič byl vyzván, aby vypnul motor a vystoupil z auta. Na tohle však nereagoval a začal najíždět na hlídku. Přes operační středisko byla na místo mezitím přivolána hlídka Policie ČR. Následně z auta vystoupila spolujezdkyně a poté i řidič. Ten se snažil z místa odejít, neustále se choval agresivně a pohyboval se ve vozovce. Ani po zákonné výzvě se muž nepřesunul směrem k chodníku, aby neohrožoval ostatní účastníky silničního provozu, ale zejména sám sebe. Nezbylo nic jiného než ho za použití hmatů z místa vyprovodit. O několik minut později se na místo dostavili státní policisté a ti si celý případ převzali k dalšímu řešení.