Tiskové zprávy

Rekonstrukce parovodu omezí dopravu na Pasteurově ulici

Od 14. února do 19. dubna. Zhruba dva měsíce bude úplně uzavřena část ulice Pasteurova od křižovatky s ulicí Kaštanová až po křižovatku s ulicí Jeremenkova a Černá cesta.

Výjimku mají pouze vozidla uvedena na příslušném dopravním značení, kdy se jedná o linkové autobusy, IDSOK, IZS a vozidla stavby. V opačném směru bude provoz vyloučen úplně, kdy je na místě označena komunikace dopravní značkou B2 – zákaz vjezdu všech vozidel. Při výjezdu z ulice Kaštanová upozorňuje řidiče na uvedené omezení dopravní značka B24a – zákaz odbočování vpravo s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidla stavby, linkový BUS IDSOK a IZS“. Oficiální objízdná trasa ve směru od Šternberku povede řidiče po ulicích Divišova, Hodolanská a dále po Tovární, Velkomoravské, Foerstrově a Pražské. V opačném směru od Mohelnice vede objížďka po stejných komunikacích. Pohyb pěších nebude v místě stavby výrazně omezen.