Tiskové zprávy

Nepotřebné věci patří do sběrového dvora

Nefunkční elektronika, starý nábytek, sjeté pneumatiky, stavební suť nebo jen obalový materiál, který se nevlezl do kontejneru. Jen malý výčet věcí, kterých se lidé zbavují a to odložením vedle kontejneru nebo v horším případě odhozením v okrajových částech města, které nejsou tak frekventované.

Apelujeme na občany, aby nejen výše uvedené věci, kterých se chtějí zbavit, ale i běžný odpad z domácností ukládali do příslušných kontejnerů nebo využili sběrových dvorů. Odkládáním mimo místa k tomu určená se vystavují vysoké pokutě ve správním řízení, ale svým jednáním mohou také nenávratně poškodit přírodu.

Od roku 2021 strážníci řešili 268 případů porušení zákonů o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností. Drtivou většinu přestupků zjistily hlídky během výkonu služby, následovaly podněty z městského kamerového dohlížecího systému, který je nasazen v kritických lokalitách a významným způsobem napomáhá k odhalení pachatelů protiprávního jednání. Dále následovaly podněty od pracovníků Technických služeb města Olomouce, komisí městských částí a od občanů.

Občané statutárního města Olomouce mají možnost na sběrové dvory v Neředíně a na ulicích Chelčického a Andělská uložit bezplatně kusový domovní odpad včetně domácích spotřebičů, drobné nebezpečné odpady a organické odpady. Na těchto sběrových dvorech však není možné odevzdat pneumatiky a stavební odpad včetně azbestu. Tyto odpady je možné odevzdat pouze za poplatek ve sběrovém dvoře pro podnikatele. Zdarma mohou občané odevzdat pneumatiky na místech zpětného odběru uvedených na webových stránkách Ministerstva životního prostředí. Podnikatelé pak mají k dispozici sběrový dvůr na ulici U Panelárny.