Tiskové zprávy

V lese tábořil několik týdnů

Při včerejší hlídkové činnosti na Svatém Kopečku byli strážníci osloveni mužem, který jim řekl, že v lese poblíž ZOO již delší dobu táboří podezřelá osoba a kolem stanu dělá nepořádek. Hlídka v lese na inkriminovaném místě kontaktovala sedmačtyřicetiletého muže. Ten ke všemu uvedl, že zde táboří už tři týdny a v okolí stanu vykonává potřebu, o čemž svědčil značný nepořádek. Svým jednáním je dotyčný muž podezřelý ze spáchání přestupku dle lesního zákona a celý případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení. Muž byl dále vyzván k odstranění nepořádku a neprodlenému opuštění daného místa.