Z našich akcí

Dušičky jsou za námi

Opatření trvající téměř čtrnáct dní, kdy strážníci dohlíželi na veřejný pořádek a bezpečnost a plynulost silničního provozu u olomouckých hřbitovů, je za námi.

Během této doby strážníci mimo jiné řešili dvaadvacet přestupků, kdy v jednom případě se jednalo o žebrání poblíž ústředního hřbitova v Neředíně a zbývající přestupky spadaly do oblasti dopravy. Dále proběhly preventivní akce zaměřené na předcházení protiprávního jednání v souvislosti s krádežemi. Strážníci upozorňovali návštěvníky hřbitovů, aby si dávali pozor na volně odložené u hrobových míst a dále, aby na parkovištích nenechávali ve vozidlech cenné věci, které by mohly být lákadlem pro zloděje.