Z našich akcí

Vidět a být viděn

Podzim je v plném proudu a v brzkých ranních hodinách komplikuje viditelnost pozdní rozednívání.

Právě v tomto období by měli chodci a cyklisté myslet více na své bezpečí při pohybu na pozemních komunikacích. Z tohoto důvodu jsme dnes ještě za tmy vyrazili na „staré“ autobusové nádraží a mezi padesátku těchto účastníku silničního provozu jsme rozdali reflexní pásky. Povinnost chodce mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu se sice vztahuje na místa mimo obec, ale určitě se najdou i ve městě lokality, které jsou hůře osvětlené, a mohlo by zde dojít ke kolizní situaci s motorizovanými účastníky silničního provozu. Apelujeme proto na chodce a cyklisty (i koloběžkáře), aby při pohybu v silničním provozu využívali reflexních doplňků a zvýšili tak svoji viditelnost.