Z našich akcí

Strážníci zavítali mezi seniory

Konkrétně se jednalo o šest desítek posluchačů v klubu pro seniory na ulici Polská, pro které se zde včera odpoledne uskutečnila beseda s preventivní tématikou. 

Strážníci se seniory probrali témata týkající se osobního bezpečí, kdy nejvíce dotazů bylo směřováno k aktuálním trendům v oblasti podvodů na seniorech. Než jsme se nadáli, tak čas vymezený na tuto besedu uplynul jako voda a my jsme nakonec vyslovili přání směrem k seniorům, aby byli obezřetní a společně jsme se setkávali jen při takovýchto příležitostech. Na úplný závěr besedy ještě každý účastník obdržel od strážníků bezpečnostní zarážku do dveří.